odzyskajpodatek | e-blogi.pl
_blog odzyskajpodatek
Stawki i klasy podatkowe w Niemczech 2013-04-02

Podobnie jak w większości krajów, tak i w Niemczech, podatki i składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą około 40% wynagrodzenia pracownika. Przykładowo, zatrudnienie jednego pracownika zarabiającego w granicach 1600 euro netto kosztuje pracodawcę około 3 tysięcy euro. Z kolei pracownik oddaje państwu w formie podatków i składek prawie 900 euro miesięcznie. Niemiecki system podatkowy na szczęście przewiduje wiele ulg, o które można pomniejszyć dochody oraz kwotę wolną od podatku, co powoduje, że część, a czasami nawet całość zapłaconych podatków można odzyskać.


Podobnie jak w Polsce, czy USA, w Niemczech również obowiązuje progresywny system podatkowy. Przed wypłatą każdej pensji pracownikowi, pracodawca odciąga z niej pewną kwotę. Jest to zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i dodatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) w wysokości 5,5%. Ponadto osoby, które zadeklarowały przynależność do danej religii są obowiązani płacić 8-9% na podatek kościelny (Kirchensteuer).


Wysokość comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy zależy od osiąganych przez pracownika dochodów i klasy podatkowej, która jest ściśle powiązana z jego sytuacją osobistą. Najniższa stawka podatku dochodowego u naszych zachodnich sąsiadów wynosi 14 %, a najwyższa 45%. Wysokość stawki zależy od wysokości rocznych dochodów. Należy tutaj od razu wspomnieć o kwocie wolnej od podatku, która wynosi 8004 euro. Jest to kwota dochodu, jaką można otrzymać w ciągu roku bez opodatkowania. Znaczy to, że jeśli roczny dochód nie przekroczy tej sumy, wówczas urząd skarbowy zwraca całość zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego.


Stawki podatkowe (Einkommensteuer) w Niemczech wyglądają następująco:


DochódStawka podatkowaDo 8.004 euro0% (kwota wolna od podatku)8.005 – 52.881 euro14%od 52.881 – 259.730 euro42%Od 259.731 euro45%W zależności od sytuacji osobistej pracownika, niemieckie prawo rozróżnia 6 klas podatkowych:


I klasa podatkowa - osoby żyjące samotnie (niezamężne, rozwiedzione, małżonkowie niemieszkający przez dłuższy czas we wspólnym gospodarstwie);


II klasa podatkowa - osoby samotne z dzieckiem, korzystające z ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci;


III klasa podatkowa - osoby mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka;


IV klasa podatkowa - małżonkowie uzyskujący dochody z pracy;


V klasa podatkowa - jeden z małżonków osiąga znacznie wyższe dochody, niż drugi;


VI klasa podatkowa - pracownicy, osiągający dochody z kilku źródeł zatrudnienia.


Jak wspomniano, przynależność do danej klasy podatkowej wpływa na wysokość płaconego podatku. W przypadku, gdy oboje małżonków posiada zatrudnienie, a jednocześnie mieszka we wspólnym gospodarstwie mogą wybierać pomiędzy kombinacją klas podatkowych IV-V. Gdy zarobki brutto jednego z małżonków znacznie przewyższa dochody partnera warto wybrać V klasą podatkową. Klasę podatkową można zmieniać wiele razy, w zależności od sytuacji. Bezpłatnie można tego dokonać 2 razy w roku. Efekt zmiany jest realizowany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.


Jak wspomniano wcześniej, oprócz zaliczek na podatek dochodowy, wynagrodzenie pracownika jest również pomniejszane o składki na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z przepisami prawa o zabezpieczeniu społecznym, obcokrajowcy pracujący w Niemczech zobowiązani są do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Od 2011 roku ubezpieczenie to wyliczane jest procentowo od wynagrodzenia brutto. W roku 2011 wynosiło ono 15,5%, z czego pracodawca płacił do kasy chorych (Arbeitsgeberanteil) 7,3%, a pracownik swoją część w wysokości 8,2%. Wzrastające koszty leczenia będą w większej części pokrywane przez podwyższanie składek dodatkowych (Zusatzbeitrag).


Rok podatkowy u sąsiadów za Odrą pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rozliczenie z niemieckim fiskusem należy przeprowadzić do 31 maja roku następnego. W przypadku zeznań składanych przez doradcę podatkowego (Steuerberater) termin rozliczenia przedłuża się do 30 września. Osoba, która uzyskuje dochody z jednej pracy nie jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej, ale warto to zrobić. Ze względu na kwotę wolną od podatku i szereg ulg, które można odpisać, w większości przypadków przysługuje zwrot podatku z Niemiec. Jego wysokość czasami jest bardzo wysoka, a w przypadku nieprzekroczenia kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania, wyniesie nawet 100% zapłaconego podatku. Warto też wspomnieć, że zeznanie podatkowe, w którym wnioskuje się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego może być złożone do 4 lat licząc od końca roku podatkowego, za który powstała nadpłata. Więcej informacji na temat zwrotu podatku z Niemiec znajdziesz www.odzyskajpodatek.pl


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]